โรงเรียนบ้านสันดอน ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

บุคลากรในโรงเรียน

กิจกรรม และบรรยากาศในห้องเรียน

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียนบ้านสันดอน
มีคุณธรรม นำวิชา ร่วมพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสันดอน มุ่งมั่นสร้างโอกาสและประสบการณ์
ที่ดีแก่นักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคม อย่างมีความสุขด้วยความร่วมมือ
ของชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 ความคิดเห็น:

  1. แวะมาเยี้ยม นะริน ทำอะไรอยู่เอย อัพเดทบล็อกบอย ๆ นะครับ

    อภิชิต

    ตอบลบ

นักเรียนที่ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์